a123

Søndagsskole

Søndagsskole

Søndagsskole er åpen for barn i alle aldere. Vi synger, leker, lager ting og lærer Bibelhistorier mens de voksne kan være på sin egen gudstjeneste.

Ledere:  Birgitte Paulsen

Vi prøver å ha eget opplegg for barna hver søndag som det er gudstjeneste kl. 11.00

Søndagsskole