a123

Messy Church

Messy Church

Generasjonsgudstjeneste.

En torsdag i måneden, der vi starter med middag fra 16.45 for alle. En samling og aktiviteter kl.17.30 der barna er spesielt i fokus.

Generasjonsgudstjeneste hvor barna er spesielt i fokus. Barnegruppene deltar med sang og musikk.

Vi spiser middag

Vi feirer gudstjeneste

Vi lager ting

 

Messy Church