a123

Flerkulturell kvinnegruppe

Kvinnegruppens mål: Brobygging

Vi samles annenhver tirsdag i Peisestua på Frelsesarmeen fra kl. 18 - 20

Damer i alle aldre, fra forskjellige nasjonaliteter og kulturer ønskes velkommen!
Møtene har forskjellig innhold: Aktuelle tema. hobby eller kafekvelder.
En viktig del er samtalen, som foregård på norsk.
Alle samlingene starter med et felles måltid.

Samtidig med kvinnegruppa har vi en lekegruppe for småbarna, og leksehjelp for de som er i grunnskolen. 

Kontaktperson: Lill-Torunn Løwe, daglig leder for omsorgssenteret – tlf. 32 89 80 35 eller drammen@frelsesarmeen.no