a123

Hjemforbundet

Hjemforbundet

"Kristus inn i alle hjem" er Hjemforbundets motto.

Annen hver mandager (ulik uke) kl 11.30 har vi åpne møter for alle.

Sang og andakt, musikk og opplesning. Formiddagsmat. 

Målet for Hjemforbundet er at kristendommens tro og verdigrunnlag skal prege dagens familier og overføres til kommende generasjoner.

Hjertelig velkommen til å være sammen med oss!

For mer informasjon ring Frelsesarmeen 32 89 80 30 eller drammen@frelsesarmeen.no