a123

"Alle med"

Frelsesarmeen Drammen startet opp med prosjektet Alle Med i september 2017.

På bakgrunn av fritidserklæringen som ble signert i Oslo 7.juni 2016.

Fritidserklæringen bygger på FNs konvensjon om barnets rettigheter som sier at barn har rett til hvile og fritid og til å delta i lek og fritidsaktiviteter som passer for barnets alder.

For å realisere erklæringen må alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, ha mulighet til å delta jevnlig i minst en organisert fritidsaktivitet sammen med andre.

Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU) ble startet med en ide om å samle frivillighetsnorge for å jobbe sammen om et felles mål, og verktøyet ALLE MED ble utviklet.

Målet med ALLE MED er å sikre at alle barn som ønsker det får mulighet til å delta i fritidsaktiviteter uavhengig av foresattes økonomi.

Kontaktperson: Gunnveig Jara 408 00 574 -  gunnveig.jara@frelsesarmeen.no