a123

Åpningstider/aktiviteter

Tirsdag kl.18 – 20 Flerkulturelt kvinnemøte- annenhver tirsdag (like ukenr)
   Leksehjelp/Lekegruppe (samtidig med Flerkulturelt kvinnemøte)
Onsdag kl.10 – 14 Åpent for utdeling av mat m.m. – samtale.
• Torsdag kl.11 - 14 Åpen kafé. Salg av kaffe og vafler - annenhver torsdag (ulike ukenr)
   Sosial samling for alle som har lyst til å dele litt formiddagstid sammen med andre.              
• Samtale/veiledning etter avtale

For nærmere informasjon kontakt oss på 32 89 80 35/32 89 80 30
eller ta kontakt med drammen@frelsesarmeen.no