a123

Konfirmasjon

Konfirmasjon

Frelsesarmeen har konfirmantundervisning som inneholder kristen tro, Gudsbilde, selvbilde, rettferdighet, rus, relasjoner, etiske spørsmål og Frelsesarmè-historie (hvem, hva og hvorfor). Konfirmantene deltar også på konfirmantuke med ungdommer fra hele landet på Jeløy og de får også tilbud om en studietur til London.

Les mer om konfirmasjon i Frelsesarmeen her

Ledere for undervisningen er Beate Holm-Hansen 

 

Ta kontakt for nærmere informasjon 32 89 80 30 eller beate.holm-hansen@frelsesarmeen.no