a123

Ungdomsklubb

Ungdomsklubb

Torsdag kl. 19.00

Alder: 13+

På klubben har vi kafé, spiller spill, lager mat, har forskjellige ute- og innaktiviteter, drar på bowling mm. Det er ungdommene selv som bestemmer hva som skjer på klubben. Vi tilbyr et godt og trygt rusfritt miljø.

 Ta kontakt for spørsmål på 32898030 eller til beate.holm-hansen@frelsesarmeen.no