a123

Drammen Gospelkor

Ønsker du å synge i et gospelkor, være en del av et flott fellesskap er du hjertelig velkommen. Vi synger gospelsanger som er enkle å lære og moro å synge

Vi øver tirsdager i ulike uker kl. 18.30 - 20.30.

For mer info, ta kontakt på mail: beate.holm-hansen@frelsesarmeen.no

Gospelkorets styre: Beate Holm-Hansen (musikalsk leder) Tonje Kleverud Hansen,Tone Mette Berget og Bodil Myhro