a123

Drammen Hornorkester

Drammen Hornorkester

Grunnideen med brassbandet i Frelsesarmeen var å være menighetens orgel. Derfor deltar vi jevnlig i gudstjenester på Frelsesarmeen. Utover dette holder vi jevnlig konserter, spiller på institusjoner og deltar på friluftsarrangementer. Hovedprosjektet hvert år er en festkonsert som i 2016 blir i vårt eget lokale i november.Frelsesarmeens hornorkester er et åpent orkester, slik at alle som vil kan bli medlemmer. Det er ikke noe krav om at du må være medlem i Frelsesarmeen for å delta. Vi ønsker å være et positivt møtested for musikkglede og kristent fellesskap. Så vil du være med, så heng på!

Øvelse på mandager kl 19.00 - 21.00.

Musikkmester og musikalsk ansvarlig: Joakim Holm-Hansen tlf: 952 31 591

Sekretær og administrativt ansvarlig: Håkon Reinholdtsen tlf: 911 23 122

Hornmusikkens program

Les orkesterets historie her

Musikantene