a123

Velkommen

Frelsesarmeen i Sandefjord har tilbud til liten og stor. Mye skjer igjennom en uke hos oss. I tillegg til menighetens møter og gruppene for barna, har omsorgssenteret et hjelpetilbud med bl.a.matutdeling og vaffelkafè hver tirsdag.

Frelsesarmeen i Sandefjord har tilbud til liten og stor. Mye skjer igjennom en uke hos oss. I tillegg til menighetens møter og gruppene for barna, har omsorgssenteret et hjelpetilbud med bl.a.matutdeling og vaffelkafè hver tirsdag.Frelsesarmeen i Sandefjord har tilbud til liten og stor. Mye skjer igjennom en uke hos oss. I tillegg til menighetens møter og gruppene for barna, har omsorgssenteret et hjelpetilbud med bl.a.matutdeling og vaffelkafè hver tirsdag.
Velkommen til "SUPERONSDAG" , vårt tilbud for barn og voksne sammen. Vi spiser en enkel middag, har samlingsstund og deler oss så i grupper: småbarnssang eller hobbyaktiviteter.Frelsesarmeen i Sandefjord har tilbud til liten og stor. Mye skjer igjennom en uke hos oss. I tillegg til menighetens møter og gruppene for barna, har omsorgssenteret et hjelpetilbud med bl.a.matutdeling og vaffelkafè hver tirsdag.
Velkommen til "SUPERONSDAG" , vårt tilbud for barn og voksne sammen. Vi spiser en enkel middag, har samlingsstund og deler oss så i grupper: småbarnssang eller hobbyaktiviteter.Frelsesarmeen i Sandefjord har tilbud til liten og stor. Mye skjer igjennom en uke hos oss. I tillegg til menighetens møter og gruppene for barna, har omsorgssenteret et hjelpetilbud med bl.a.matutdeling og vaffelkafè hver tirsdag.
Velkommen til "SUPERONSDAG" , vårt tilbud for barn og voksne sammen. Vi spiser en enkel middag, har samlingsstund og deler oss så i grupper: småbarnssang eller hobbyaktiviteter.Frelsesarmeen i Sandefjord har tilbud til liten og stor. Mye skjer igjennom en uke hos oss. I tillegg til menighetens møter og gruppene for barna, har omsorgssenteret et hjelpetFrelsesarmeen i Sandefjord har tilbud til liten og stor. Mye skjer igjennom en uke hos oss. I tillegg til menighetens møter og gruppene for barna, har omsorgssenteret et hjelpetilbud med bl.a.matutdeling og vaffelkafè hver tirsdag.
Velkommen til "SUPERONSDAG" , vårt tilbud for barn og voksne sammen. Vi spiser en enkel middag, har samlingsstund og deler oss så i grupper: småbarnssang eller hobbyaktiviteter.ilbud med bl.a.matutdeling og vaffelkafè hver tirsdag.Frelsesarmeen i Sandefjord har tilbud til liten og stor. Mye skjer igjennom en uke hos oss. I tillegg til menighetens møter og gruppene for barna, har omsorgssenteret et hjelpetilbud med bl.a.matutdeling og vaffelkafè hver tirsdag.
Velkommen til "SUPERONSDAG" , vårt tilbud for barn og voksne sammen. Vi spiser en enkel middag, har samlingsstund og deler oss så i grupper: småbarnssang eller hobbyaktiviteter.Frelsesarmeen i Sandefjord har tilbud til liten og stor. Mye skjer igjennom en uke hos oss. I tillegg til menighetens møter og gruppene for barna, har omsorgssenteret et hjelpetilbud med bl.a.matutdeling og vaffelkafè hver tirsdag.
Velkommen til "SUPERONSDAG" , vårt tilbud for barn og voksne sammen. Vi spiser en enkel middag, har samlingsstund og deler oss så i grupper: småbarnssang eller hobbyaktiviteter.
Velkommen til "SUPERONSDAG" , vårt tilbud for barn og voksne sammen. Vi spiser en enkel middag, har samlingsstund og deler oss så i grupper: småbarnssang eller hobbyaktiviteter.Frelsesarmeen i Sandefjord har tilbud til liten og stor. Mye skjer igjennom en uke hos oss. I tillegg til menighetens møter og gruppene for barna, har omsorgssenteret et hjelpetilbud med bl.a.matutdeling og vaffelkafè hver tirsdag.
Velkommen til "SUPERONSDAG" , vårt tilbud for barn og voksne sammen. Vi spiser en enkel middag, har samlingsstund og deler oss så i grupper: småbarnssang eller hobbyaktiviteter.i Sandefjord har tilbud til liten og stor. Mye skjer igjennom en uke hos oss. I tillegg til menighetens møter og gruppene for barna, har omsorgssenteret et hjelpetilbud med bl.a.matutdeling og vaffelkafè hver tirsdag.
Velkommen til "SUPERONSDAG" , vårt tilbud for barn og voksne sammen. Vi spiser en enkel middag, har samlingsstund og deler oss så i grupper: småbarnssang eller hobbyaktiviteter.
Velkommen til "SUPERONSDAG" , vårt tilbud for barn og voksne sammen. Vi spiser en enkel middag, har samlingsstund og deler oss så i grupper: småbarnssang eller hobbyaktiviteter.Frelsesarmeen i Sandefjord har tilbud til liten og stor. Mye skjer igjennom en uke hos oss. I tillegg til menighetens møter og gruppene for barna, har Omsorgssenteret et hjelpetilbud med bl.a.matutdeling og vaffelkafè hver tirsdag.
Velkommen til "SUPERONSDAG" , vårt nye tilbud for barn og voksne sammen. Vi spiser en enkel middag, har samlingsstund og deler oss så i grupper: småbarnssang, aktivitet, hobby eller voksengruppeFrelsesarmeen i Sandefjord har tilbud til liten og stor. Mye skjer igjennom en uke hos oss. I tillegg til menighetens møter og gruppene for barna, har Omsorgssenteret et hjelpetilbud med bl.a.matutdeling og vaffelkafè hver tirsdag.

Kalender

Vis flere
viewNews is