a123

Samtale om likekjønnet ekteskap (Påmelding!)

Samtale om likekjønnet ekteskap (Påmelding!)

Onsdag den 9. oktober inviterer Sentraldivisjonen til samtale om likekjønnet ekteskap. Arrangementet holdes i Oslo 3. korps.


Publisert: 04.10.2019

Frelsesarmeens etiske råd ble opprettet i 2017. Rådets mandat er å bidra til refleksjon og gi råd rundt aktuelle etiske problemstillinger og samfunnsspørsmål.

Likekjønnet ekteskap er ett tema som har blitt tatt opp i Etisk råd. Våren 2018 ble det gjennomført samtaler på offiserskursene, og høsten 2018 i Lederrådet.

Samtalene gjennomføres ved hjelp av metodikken "trosbasert tilrettelegging" og tar utgangspunkt i nytt ressursmateriell fra Frelsesarmeens internasjonale hovedkvarter. Målet er at alle som ønsker, skal få delta - uavhengig av synspunkter.
Evne og mot til å være uenig og respektere andres ståsted, er sentralt i samtalene.

Du kan lese mer om Etisk råd og invitasjon til samtale her!
NB! Feil dato for samtalen i Oslo i artikkelen.

Påmelding sendes til sentralen@frelsesarmeen.no.
Frist: mandag 7. oktober.

Hjertelig velkommen!