a123

Velkommen til Frelsesarmeen Grønland!

Hjertelig velkommen til gudstjenester, andre samlinger og aktiviteter i Frelsesarmeen Grønland i Oslo sentrum!