a123

Diakoni

Diakoni

Vi har et stort julehjelpsarbeid, samt en "gatekafè" med matutdeling som har åpent annen hver Mandag fra kl.11.00-13.00 på Frelsesarmeen i Halden