a123

Gravferd

Gravferd

Frelsesarmeens offiserer kan forrette i begravelser og bisettelser.

Alle som ønsker begravelse eller bisettelse i Frelsesarmeen kan benytte seg av det, uavhengig om en er medlem i Frelsesarmeenstrosamfunn eller ikke.

Hvis avdøde var soldat i Frelsesarmeen kan det brukes æresvakter og Frelsesarmeens flagg om dette er ønskelig.

Sermonien foregår enten i Frelsesarmeens lokale, i kirken eller et ønsket sermonirom.