a123

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Søndager kl. 11:00

Gudstjenestene inneholder sang, musikk, vitnesbyrd og andakt.

Det er gudstjeneste søndager kl. 11:00

Bønn før gudstjenesten i blårommet kl 10:30

Velkommen!