a123

Babysang

Babysang

Babysang er et kreativt tilbud til barn i alderen 0 - 1 år i fellesskap med mor eller far. Vi ønsker å medvirke til å stimulere barnets språklige, musikalske og motoriske utvikling. Og gi familien en sangskatt som inneholder tradisjonelle viser, rim, regler nyere sanger og sanger som formidler et positivt gudsbilde.

Vi starter med en sangstund, etterpå spiser vi lunsj sammen.

Det er Korpsleder Major Anne-Beth Fagermo som leder babysangen.