a123

Home Start Familiekontakten

Home Start Familiekontakten

Home-Start Familiekontakten (HSF) er et familiestøtteprogram der frivillige familiekontakter besøker familiens hjem
en gang per uke i 2-4 timer, over en periode på ca 6 måneder. Målet til HSF er å bidra til å senke stress og styrke foreldrene som omsorgspersoner.

HSF retter seg mot familier som har minst ett barn under skolealder,
som selv ønsker hjelp og støtte og som mangler støttespillere eller trenger råd i oppdragelsen av barn.

Frivillige i HSF må delta på et forberedelseskurs, de får oppfølging og veiledning av koordinator,
invitasjon til faglige og sosiale arr. Og et nettverk med andre familiekontakter.

For mer informasjon om arbeidet i Arendal:

kontaktinfo: tlf. 47 45 07 30/ home-start.arendal@frelsesarmeen.no

facebook: Home-Start Familiekontakten Frelsesarmeen Arendal

Home-Start familiekontakten: 
Liv Kristin Larsen,
liv.kristin.larsen@frelsesarmen.no

www.homestartnorge.no 
www.frelsesarmeen.no