a123

Julehjelp

Julehjelp

Trenger du julehjelp?

Frelsesarmeen har hvert år i over hundre år hatt sin julegryteaksjon desember.
Inntektene fra denne brukes til å hjelpe vanskeligstilte mennesker og familier både til jul og
og gjennom de velferdstiltak vi driver gjennom hele året

Hvis du ønsker julehjelp fra Frelsesarmeen i Arendal må du sende inn en søknad:

søknaden må inneholde:

  • Navn
  • Adresse m/postnummer
  • Familie/ enslig
  • Kan spise svin/ kan ikke spise svin
svin eller ikke 
må sendes snarest mulig til FA Arendal. 
frist 01.12

Søknad sendes snarest mulig til Frelsesarmeen Arendal.  Siste frist 01.12.19
Merk søknaden "Julehjelp"
søknad sendes til: arendal@frelsesarmeen.no