a123

Språkkafé

Språkkafé

Når: Torsdager kl.12.00 – 13.00
Hvor: Frelsesarmeen Arendal, Vestre gate 15

Språkkaféen er et nytt tilbud vi startet opp våren 2019. 

Mange trenger litt språktrening, praksis i å snakke norsk.
Vårt tilbud er et lavterskeltilbud. Dette er ikke skole med fokus på grammatikk,
men samtale og spørsmål om norsk språk og kultur og godt fellesskap

for mer informasjon: 
Mob: 408 05 746
mail: arendal@frelsesarmeen.no