a123

Støtt arbeidet i Arendal

Støtt arbeidet i Arendal

Frelsesarmeen er en internasjonal evangelisk bevegelse med fokus på
«omsorg for hele mennesket.»
Vi tror at alle menneskeliv har en verdi gitt av Gud.
Derfor arbeider Frelsesarmeen hver dag for å reise mennesker opp,
lindre nød og gi mennesker grunn til å tro på framtiden.

Din gave hjelper oss å nå enda flere mennesker
Hvis du ønsker å gi en gave til Frelsesarmeens arbeid i Arendal kan du støtte oss på:

Gavekonto 3000.18.07346

Vipps nr. 78136

Tusen takk for den gaven du vil gi!

Frelsesarmeen er en internasjonal evangelisk bevegelse
og en del av den universelle kristne kirke.
Budskapet bygger på Bibelen.
Tjenesten er motivert av kjærligheten til Gud.
Oppdraget er å forkynne Jesu Kristi evangelium
og i hans navn møte menneskelige behov uten diskriminering.”
- The Salvation Army International Mission Statement