a123

Sammen

Sammen

Familer m/ barn

Når: Tirsdager  kl. 16.00 - 18.00
Hvor: Frelsesarmeen Arendal, Vestre gate 15

Sammen tirsdager er et tilbud for familier med barn, besteforeldre, eller bare deg selv.
Her er alle velkommen inn i fellesskapet.
Vi lager mat sammen, reiser på turer i skog og til sjøen sammen,
leker og spiller sammen.

Vi hygger oss i godt fellesskap mellom barn og voksne,
og samles rundt aktiviteter, lek og samlingsstund med bibelfortellinger.

For mer informasjon:

Barne- og ungdomsarbeider: Rosilene Thilesen,
rosilene.thilesen@frelsesarmeen.no