a123

Gudstjeneste

Gudstjeneste

Fellesskap - Guds ord - lovsang og forbønn

Når: Hver søndag kl. 11.00
En gang i mnd. Kl. 18.00 med kveldsmat (sjekk annonse eller programblad)

Hva er en Gudstjeneste?

 • Gudstjenesten er en plass der mennesker møtes
  til fellesskap med hverandre og Gud.
 • Gudstjenesten er en plass du kan komme med livet ditt akkurat som det er
  og vite at Gud gleder seg over å se akkurat deg.
 • Gudstjenesten er en plass for å dele tro, tvil og undring.
  Et sted der vi deler troen på Gud og Jesu Kristi oppstandelse.
 • Gudstjenesten er et sted for trøst, for å hente styrke,
  for helbredelse og for glede og framtidshåp!

Hvordan er en Gudstjeneste hos oss?
Når du kommer til gudstjeneste på Frelsesarmeen møter du mennesker i alle generasjoner.
Gudstjenestene våre er preget av deltakelse av både små og store
og vi har sang- og musikkgrupper som deltar. Vi deler lovsang og vitnesbyrd, og vi lytter til forkynnelse av Guds Ord.
Fellesskapet er preget av omsorg og varme, og forbønnstjenesten er en naturlig del av gudstjenesten.

Alle som ønsker det er velkommen i fellesskapet vårt.

Hvem er vi og hva tror vi på?

Frelsesarmeen er et trossamfunn og en del av den internasjonale  "The Salvation army"

”Frelsesarmeen er en internasjonal evangelisk bevegelse og en del av den universelle kristne kirke.
Budskapet bygger på Bibelen.
Tjenesten er motivert av kjærligheten til Gud.
Oppdraget er å forkynne Jesu Kristi evangelium og i hans navn møte menneskelige behov uten diskriminering.”
- The Salvation Army International Mission Statement