a123

Hjemforbundet

Hjemforbundet

Et tilbud for kvinner

Når: annenhver mandag kl. 11.00-13.00
Hvor: Frelsesarmeen Arendal, Vestre gate 15

Hva er Hjemforbundet?
Hjemforbundet i Arendal er en del av et verdensomspennende og livsnært fellesskap
for kvinner innenfor Frelsesarmeen med mer enn 500.000 medlemmer på verdensbasis.
Vi ønsker både kvinner og menn velkommen til våre samlinger

Vi ønsker å gi deg et fellesskap som beriker livet og gir en følelse av tilhørighet,
samt gi deg et verktøy til å utvikle en dypere tro på Jesus gjennom fellesskapet med hverandre.

Du er velkommen til en samling med godt fellesskap, sang og andakt
der det legges til rette for de gode samtalene rundt bordene.

“Hjemforbundet” i Arendal er åpne samlinger for alle

For mer informasjon
Kari Tellefsen (leder Frelsesarmeen Arendal)
mob: 408 05 746
E-post: arendal@frelsesarmeen.no