a123

Templet Hornorkester

Templet Hornorkester

Frelsesarmeen i Farsund får besøk av Templet Hornorkester 7 og 8 mai

Templet Hornorkester kommer til å spille på Torget i Farsund på

lørdag 7 mai kl.12:00 og i Trunken i Vanse kl. 13:30

de kommer til å ha en konsert i Eiken kirke kl.19:00 ( gratis )

Søndag 8 mai

kl.11:00 Muskikkgudstjeneste  på Frelsesarmeen i Farsund