a123

Farsund FA Speider

Farsund speider

Frelsesarmeen Farsund FA speidergruppe er jenter og gutter i alderen 8 - 13 år og fire voksne ledere. Vi samles hver mandag kl.17:30 utenfor Frelsesarmeen i Sundeveien 72 og går i samlet flokk til vårt nye leirsted ved Mosvoldtjernet. Der er vi og gjør forskjellige aktiviteter og avslutter kl.19:00

Har du lyst til å være med?

Farsund FA Speider

 

Hva er speiding?

Når speidere, som voksne, tenker tilbake på sin speidertid, husker de selve aktivitetene de gjorde i speideren, turene de var på, vennene de fikk. Speidere får ikke nødvendigvis med seg at det finnes et mål med stort sett alt de gjør i speidersammenheng. Dette målet er å utvikle selvstendige og ansvarsbevisste mennesker. Vi håper selvfølgelig at den kunnskapen og ferdighetene speidere tilegner seg, kommer dem til nytte i framtiden. Men den enda mer viktige bagasjen speiderne får med seg etter en karriere i speideren, er øvelsen i ansvar, medbestemmelse og samarbeid, mestringfølelsen og tryggheten på seg selv, og ikke minst ledelseserfaringen og de gode holdningene.

Kjerneverdiene våre Norges speiderforbund vedtok i 2006 fire kjerneverdier som skal kjennetegne det vi holder på med i det daglige speiderarbeidet. Disse fire kjerneverdiene kan gjøre det lettere å sette ord på hva vi mener god speiding skal gi oss. Kjerneverdiene våre er: Friluftsliv, Vennskap, Opplevelser og Samarbeid. Hva er det som gjør oss unike? Friluftsliv er viktig for oss speidere, men speiding er ikke en ren friluftsaktivitet. Vi bruker friluftsliv som en metode og naturen som en arena for læring og opplevelser. Speiding består av mange elementer, og det er kombinasjonen av disse som bidrar til å gjøre den til verdens største barne- og ungdomsorganisasjon. Blant disse elementene er: vennskap og samarbeid, lek og fantasi, tilhørighet og ansvar, medbestemmelse og engasjement, opplevelser og utfordringer, kunnskap og ferdigheter. Alt dette kommer til uttrykk gjennom speidernes verdigrunnlag, treningsprogram og ikke minst speidermetoden. (Disse opplysningene er hentet fra Speiderbasen.no)

Interessert?

Du er hjertelig velkommen til å være med oss.

Ta kontakt med Frelsesarmeen i Farsund for mer info.