a123

Hjemforbundet

Hjemforbundet

Verdensomspennende og livsnært

Hjemforbundet har mer enn 500.000 medlemmer på verdensbasis. 

Siden 1907 har Hjemforbundet hatt sin naturlige plass i Frelsesarmeens internasjonale arbeidsprogram. I Norge, Island og Færøyene er det Hjemforbundsgrupper ved 58 korps og ca. 2800 kvinner som er registrert som medlemmer. 

Under mottoet "Kristus inn i alle hjem" holdes detregelmessige møter. Lokale forhold gjør at samlingene variereri form, men målet er det samme, at den kristne tro og det kristne verdiggrunnlaget skal prege dagens familie og overføres til kommende generasjoner. Hjemforbundets logo er derfor fremdeles huset på en åpen bibel. 

Undervisning, fellesskap, gudstjeneste og tjeneste.

Arbeidet bygger på de fire søylene undervisning, felleskap, gudstjeneste og tjeneste. Gjennom samlingene og programmet legger vi vekt på dette. Det gis undervisning og en  informasjon omaktuelle og viktige temaer i dagens samfunn. Det inviteres til felleskap der det legges tilrette for de gode samtalene rundt bordet. Gjennom livsnære andakter, gode sangskatter og tid i bønn, deler vi gudstjenesten i sammen. Det oppfordres til tjeneste i nærmiljøet og solidaritet som styker det verdensomspennende fellesskap. 

Hjemforbundsmøter er åpen samling for alle kvinner i alle aldre.