a123

Konfirmasjon

Konfirmasjon i Frelsesarmeen

Er dette noe du kunne tenke deg?

Konfirmasjon i Frelsesarmeen er et tilbud til alle som kunne tenke seg dette. Det kreves ikke noen tidligere tilknytning eller formelt medlemskap for å kunne stå til konfirmasjon hos oss.

Hva er konfirmasjon i Frelsesarmeen?

Opplegget:

Undervisningen består av tre deler: kristen tro, etikk og kunnskap om Frelsesarmeen. Den første delen foregår hovedsakelig i de lokale gruppene, mens etikk og Frelsesarmeen dekkes under konfirmasjonsuka i Hemsedal hvor alle FA-konfirmantene fra hele landet er samlet.

Hva skjer på konfirmantuka?

Konfirmantuka har FAbUs slagord «bli alt du kan bli» og inneholder mye etikk-undervisning, som for eksempel menneskeverd, rus, sex og samliv, bistand, identitet, kjøpepress, film og påvirkning. I tillegg får konfirmanten et introduksjonskurs om Frelsesarmeen, gudstjenester på kveldene, showkveld, morsomme og utfordrende uteaktiviteter som f.eks klatring, aking, m.m. De siste årenen har uken foregått på KRIKS anlegg i Hemsedal.

Noen konfirmantgrupper velger i tillegg til konfirmantuka å dra på egne turer, for eksempel til London hvor Frelsesarmeen startet. Dette skjer ofte i en del av skolens vinterferieuke. Konfirmasjonsdagen er selve høytidsdagen og markeres med en gudstjeneste på Frelsesarmeen. Gudstjenesten inkluderer en samtale mellom offiseren/konfirmantlæreren og konfirmanten, og en forbønnshandling. Konfirmasjonsdagen legges til en søndag i april, mai eller juni.

Kjekt å vite

Konfirmasjon i Frelsesarmeen er åpent for alle uansett bakgrunn og tro

Undervisningstidspunkt lokalt bestemmes av konfirmanter og konfirmantlærer

Konfirmantuka avholdes rundt midten av januar hvert år. Det pleier ikke å være noe problem å få fri fra skolen for å reise på denne.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt med oss på Frelsesarmeen i Farsund. Send mail til: farsund@frelsesarmeen.no eller ring 38 39 02 10.