a123

Gospelkor

Er du interessert i å synge evangeliet i en gospelinspirert stil, ja da er du hjertlig velkommen til øvelse annen hver torsdag (oddetallsuker) kl. 19.00

Kontaktperson er Astrid Holm Andersen

Telef.  459 16 061 

Oppstart høsten 2019 er Tors 29 august!