a123

Gospelkor

Er du interessert i å synge evangeliet i en gospelinspirert stil, ja da er du hjertlig velkommen til øvelse hver torsdag kl. 19.00

Kontaktperson er Larus Sigmundsson

Telef. 471 71 924