a123

Hjemforbundet

Hjemforbundet er et forum for kvinner og menn i alle aldre.

Samles hver mandag kl. 15:30 på Frelsesarmeen

Hjemforbundets oppgave er:

1. Gudstjeneste

2. Opplysning

3. Fellesskap

4. Tjeneste

Hjemforbundet ledes av et team bestående av Laila Amundsen, Anne-Lill Engen, Thomas Guldahl og Tove Ellingsen.

 

Last ned filProgram Høsten 2016(2 5 2kb)