a123

Hjemforbundet

Hjemforbundet er et forum for kvinner og menn i alle aldre.

Samles hver mandag kl. 15:30 på Frelsesarmeen

Hjemforbundets oppgave er:

1. Gudstjeneste

2. Opplysning

3. Fellesskap

4. Tjeneste

Hjemforbundet ledes av et team bestående av Laila Amundsen, Anne-Lill Engen, Thomas Guldahl.

 PROGRAM HØSTEN 2019

Dato

Tema

Gjest

Man 26.08

Underveis

Offiserene

Man 02.09

Takknemlighet

Kari Klingsheim

Man 09.09

Å ha et mål

Lillian Larsen

Man 16.09

Brød

Per Henriksen

Fre 20.09  kl.19.00 

HJEMFORBUNDETS HØSTFEST

Frihals synger

Man 23.09

Fellesskap

Britt Norheim

Man 30.09

HØSTTAKKEFEST

 

Man 07.10

Brobygging

Kathe og Halvor Heggtveit

Man 14.10

Alderdom og tjeneste

Offiserene

Man 21.10

Bøker og budskap

Anne-Lill Engen

Man 28.10

Himmel

Kjell Dahlstrøm

Man 04.11

Lovsang

Thor Narve Kvist

Man 11.11

Å gjøre det gode

 

Man 18.11

Storm og stille

Per Emanuelsen

Man 25.11

Det sanne lys

Thomas Guldahl

Man 02.12

Ventetid

Per Henriksen

Man 09.12

Himmel på jord

Offiserene