a123

Velferdsenteret

 

Velferdsenteret

Tirsdag kl. 10-13: ÅPENT HUS

 Tilbud til enslige og rusmisbrukere.

Innhold: Kafé - Klesutdeling - Rådgivning - Sjelesorg. Andakt


Torsdag kl. 10-13:

ÅPENT HUS

Tilbud til Vanskeligstilte familier (Innvandrere og norske kvinner)

Innhold: Kafé - Klesutdeling - Aktiviteter - Undervisning - Rådgivning
- Sjelesorg. Andakt 

 

VELKOMMEN!

Kari Klingsheim m/frivillige