a123

Priser på utleie


Ved ledig kapasitet kan våre lokaler leies til ulike alkoholfrie arrangementer, som konfirmasjonsselskap, bursdagsfeiringer, minnesamvær og annet.

Prisene for leie er som følger:

Kr 800,- pr rom, men minimum kr 2000,-

Utvask (dersom leietaker ikke gjør dette selv) kr 1000,- pr etasje eller kr 1500,- for begge.

Dersom det trengs hjelp til betjening av teknisk utstyr, rigging, dekking eler servering kan priser for dette fås på forespørsel.

 

(Prisliste er oppdatert 25.08.2016)