a123

Begravelse/bisettelse

Frelsesarmeen kan holde sermonien ved begravelse eller bisettelse.

Vi kan utføre sermonien ut fra kapell/kirke eller sermonien kan gjøres fra våre lokaler i Torjusheigata.

 

Selve sermonien legges opp i samarbeid med pårørende, og selv om vi ikke er bundet av en fast liturgi, følger vi ofte den rekkefølgen på tingene som Den Norske Kirke også bruker.

Om det er ønskelig at vi bistår ved en begravelse eller bisettelse så stiller vi selvfølgelig på samtale i forkant for å planlegge sermonien.

 

Kontaktinfo ved begravelse/bisettelse:

 

Rune Berg

Mobil: 922 92 227

rune.berg@frelsesarmeen.no