a123

Gudstjeneste

anna kvar søndag
(oddetallsveke) kl.18.00

Gudstjeneste
Frelsesarmeen i Sogndal inviterer til Gudstjeneste
se programmet her

Vi inviterer til:
Fellesskap - Guds ord - lovsang og forbønn

  • Gudstjenesten er en plass der mennesker møtes til fellesskap med hverandre og Gud.
  • Gudstjenesten er en plass du kan komme med livet ditt akkurat som det er og vite at Gud gleder seg over å se akkurat deg.
  • Gudstjenesten er en plass for å dele tro, tvil og undring. Et sted der vi deler troen på Gud og Jesu Kristi oppstandelse.
  • Gudstjenesten er et sted for trøst, for å hente styrke, for helbredelse og for glede og framtidshåp!

Hvordan er en Gudstjeneste hos oss?
Når du kommer til gudstjeneste på Frelsesarmeen møter du mennesker i alle generasjoner og samfunnslag. Gudstjenestene våre er preget av deltakelse av både små og store og sang- og musikkgrupper som er med. Vi deler lovsang og vitnesbyrd, og vi lytter til forkynnelse av Guds Ord. Fellesskapet er preget av omsorg og varme, og forbønnstjenesten er en naturlig del av gudstjenesten.

Alle som ønsker det er velkommen i fellesskapet vårt.

 

Frelsesarmeen er et trossamfunn og en del av den internasjonale  "The Salvation army"

Frelsesarmeen er en internasjonal evangelisk bevegelse og en del av den universelle kristne kirke.

  • Budskapet bygger på Bibelen.
  • Tjenesten er motivert av kjærligheten til Gud.
  • Oppdraget er å forkynne Jesu Kristi evangelium og i hans navn møte menneskelige behov uten diskriminering.”

- The Salvation Army International Mission Statement