a123

Babysang

Sambrukshuset, Løvstakkveien 32

Frelsesarmeen i Solheimsviken har lang erfaring med babysang og tilbyr kurs hvert semester for foreldre med baby fra 3-11 mnd. Kurset inneholder en musikkdel hvor forkynnelse om Jesus er i fokus. Vi tar i bruk trommer og rytmeinstrumenter, kosedyr, gjennomsiktige sjal i mange farger, såpebobler, med mer.

Vi starter opp  5.september 2017 kl. 1515 til 1600. Etter kurset er det tilbud om billig middag for hele familien. Prisen er kr.300;- med mulighet til å søke økonomisk støtte om det behøves. Nye kurs starter i månedskiftet aug./sept. og jan/febr. Men er det ledige plasser, er det ingenting i veien for at dere hopper inn midt i.

Frelsesarmeen ønsker å medvirke til positiv kontakt mellom barn og voksne:

    * ved å stimulere de voksne til å synge sammen med barna sine

    * gi mulighet for sosialt fellesskap mellom barna og de voksne

    * stimulere barnets språklige, musikalske og motoriske utvikling

    * utvikle barnets begrepsoppfattelse av rom og kropp

    * gi familien en sangskatt som inneholder tradisjonelle viser, rim, regler, nyere sanger og sanger som formidler et positivt gudsbilde.

 

Under sangstunden setter vi av noen minutter hvor vi formidler et ord for dagen. Vi i Frelsesarmeen vi

    * gi et positivt Gudsbilde

    * tilby et kristent nettverk

    * være en åpen forsamling med stor takhøyde hvor du føler deg hjemme

 

For nærmere informasjon og påmelding ta kontakt med

 

 Frelsesarmeen i Solheimsviken, Tlf: 55 200 141 eller. e-post: solheimsviken@frelsesarmeen.no