a123

Småbarnssang

 Frelsesarmeen i Solheimsviken tilbyr et populært kurs i småbarnssang for barn fra 1-4 år i følge med voksen.

På Sambrukshuset i Løvstakkveien 32 møter du andre foreldre med små barn. Her har vi et flott rom der vi kan danse og synge og leke oss igjennom et tre kvarters program med rim og regler, sanger og sangleker. Vi tar også ibruk trommer, fargerike sjal, såpebobler og andre spennende rytmeinstrumenter og drar på eventyr med musikken. Det serveres  middag før småbarnssang så vi kan bli bedre kjent. Vi ønsker å redusere stresset for småbarnsfamiliene og har middagen klar fra klokken 16.30. Det er også muig å komme direkte til musikkstunden. Vi avslutter kl. 18.00.

 

Frelsesarmeen ønsker å medvirke til positiv kontakt mellom barn og voksne: 

    * ved å stimulere de voksne til å synge sammen med barna sine

    * gi mulighet for sosialt fellesskap mellom barna og de voksne

    * stimulere barnets språklige, musikalske og motoriske utvikling

    * utvikle barnets begrepsoppfattelse av rom og kropp

    * gi familien en sangskatt som inneholder tradisjonelle viser, rim, regler, nyere sanger og sanger som formidler et positivt gudsbilde

 

Vi samles hver tirsdag kl. 17.15 på Småbarnssang, og begynner 5.september 2017

Prisen for kurset er 300,-  med mulighet til å søke økonomisk støtte om det behøves.  Før kurset klokka 1630 er det mulighet for familien å spise en rimelig middag. Nye kurs starter i månedskiftet aug./sept. og jan/febr. Men er det ledige plasser, er det ingenting i veien for at dere hopper inn midt i.

 

Under sangstunden setter vi av noen minutter hvor vi formidler en bibelhistorie. Vi i Frelsesarmeen vil

 

    * gi et positivt Gudsbilde

    * tilby et kristent nettverk

    * være en åpen forsamling med stor takhøyde hvor du føler deg hjemme

 

For nærmere informasjon og påmelding ta kontakt med

Frelsesarmeen i Solheimsviken, Tlf: 55 200 141 eller. e-post: solheimsviken@frelsesarmeen.no