a123

Småspeider

Småspeider

For barn i 1-4 klasse

Vi er mye ute så kle deg etter veret.

Oppmøte Sambrukshuset Løvstakkveien 32 tirsdager kl 1730 til 1900.

Høsten 2017 hadde vi oppstart 29.august, det er alltid plass til flere.

Vi lager bål, reiser på turer og er mye ute.

For mer informasjon kontakt: Gro-Merete Strømsøy Trana på 

mobil: 9771 9243 eller gro.merete.trana@gmail.com