a123

Velkommen til Frelsesarmeen på Voss

Frelsesarmeen på Voss er en aktiv og levende menighet, fylt av mennesker fra alle samfunnslag, med et hjerte for Voss

Vi er en del av den internasjonale Frelsesarmeen som i dag jobber i mer enn 130 land rundt om i verden.

På Frelsesarmeen i Voss vil du finne samlinger og aktiviteter gjennom hele uken, for alle aldersgrupper. Vi tilbyr sosialt fellesskap, et aktivt diakonalt arbeid og gudstjenester. Midtpunktet i uken er søndagen. Da samles menigheten for å feire gudstjeneste sammen. Her deler vi fellesskap, liv og tro og henter kraft og inspirasjon til hverdagen.

Vi ønsker deg velkommen til vårt fellesskap!

Følg oss på facebook for mer informasjon her

Kalender

Vis flere
viewNews is