a123

Den indre freden

«Pinsen er høyaktuell! Den er en motvekt til den diffuse, utydelige, grumsete, uoversiktlige, upålitelige åndeligheten som vi ikke kjenner intensjonene til eller konsekvensene av.»

Den indre freden
Duen er et symbol på Den hellige ånd, og symboliserer fred, håp og framtid. Foto: Mette Randem

Fred. Fire små bokstaver. Et så lite ord, et så stort begrep. Så enkelt, så vanskelig, så etterlengtet. Både i makro- og mikroperspektiv – på verdensplan og i vårt eget innerste, som enkeltmennesker. For heller ikke den indre freden er selvsagt. Denne dype, vedvarende freden som er uavhengig av ytre omstendigheter, og som handler om noe annet enn økonomisk trygghet, materielle ting, suksess, selvrealisering, opplevelseskick, avspenning, trening, hvile, en grei hverdag eller en fin ferie. Parallelt med dette kan nok de aller fleste, før eller siden, kanskje i blaff, kjenne på behovet for noe dypere, noe varig. Pinsen minner oss om at Den hellige ånd kommer med denne indre freden som ett av sine grunnleggende kjennetegn, noe som blir en vedvarende, dyptgripende indre erfaring av Guds nærvær i livet vårt. Mer relevant blir det vel knapt for oss 2017-mennesker: Muligheten for indre fred! På ekte! De gode Jesus-ordene når oss: «Men talsmannen, Den hellige ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere. Fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet.» (Joh 14, 26-27)

Mange mennesker i dag er opptatt av det åndelige. Kanskje i diffuse vendinger, men likevel. Både allmennreligiøsiteten og nyreligiøsiteten, den enkle barnetroen, den personlige voksenrefleksjonen og den godt gjemte undringen, speiler et behov for å nærme seg den virkeligheten vi ikke ser, men som finnes likevel. For egentlig er det jo ganske rart å hevde at «det vi ikke kan se, ikke fins», eller «jeg tror bare på det jeg kan se». Faktum er jo at mange av de største og mest verdifulle faktorene og størrelsene i livet vårt, er usynlige: Tankene våre, følelsene våre, personligheten vår, erfaringen vår, kreativiteten vår og ideene våre, troen, håpet og kjærligheten. Selvsagt vet vi at alt dette finnes, selv om vi ikke kan skape det av materie, se det, berøre det eller fange det i formler. Vi erfarer jo daglig at alt dette usynlige finnes, og at det beriker oss og livet vårt. Troen på Gud, og de personlige erfaringene av ham og med ham, er like reelle og faktiske. Det usynlige, indre mennesket som er «oss», er like virkelig som det synlige. Den hellige ånd er en naturlig del av denne indre virkeligheten vår, når vi tror på Jesus – usynlig, men virkelig og virksom. I det indre livet i oss, kommuniserer Gud med oss og er sammen med oss bestandig – nær og nærværende ved Den hellige ånd. I pinsen feirer vi at det ble slik og er slik.

Den indre freden
Heidi Søbye malte dette bildet etter en tale på Kongsvinger korps. Foto: Heidi Søbye

Kunstneren Heidi Søbye har malt bildet over. Maleriet hennes gjør viktige sannheter synlige, og fanger på en unik måte essensen av hvem Den hellige ånd er: En egen person i guddommen – Gud hos oss og i oss. Bildet rommer også de kjente symbolene for Den hellige ånd: Ilden – varm, levende og i stadig bevegelse. Duen som kommer med fred, håp og framtid. I bakgrunnen ser vi linjene som med skaperkraft danner konturene av et landskap, slik Guds ånd var med allerede i skapelsen, da alt ble til (1 mos 1). Ånden har gjennomstrømmet skaperverket siden tidenes morgen, og kan med den samme skaperkraften gjennomstrømme hverdagslivet og det indre livet til den enkelte av oss. Samtidig er de lysende, varme linjene på bildet et symbol på «Guds kjærlighetsbånd» som gjennom Den hellige ånds virke alltid trekker forsiktig i hvert enkelt menneske, på mange ulike måter, i håp om at de skal oppdage Skaperen i livet sitt: «Jeg drog dem med milde bånd, ja, med kjærlighetens tømmer.» (Hos 11,4)

Du kan merke det som en uro eller dragning, kanskje. Du kan ane det gjennom gode inntrykk, gode samtaler, og små «input» som gir deg noe godt i møte med noe som har med Jesus å gjøre. Når du tenker tanker i Guds retning, kjenner et blaff av lengsel, stiller de eksistensielle spørsmålene, forstår noe nytt og livsrelevant i en bibelfortelling, eller finner noe du trenger i Guds Ord, er det Den hellige ånd som er virksom i livet ditt. På samme måte er det når en setning, en artikkel eller sangstrofe «når inn til deg» og «snakker til deg» om at det som har med Gud å gjøre, også gjelder deg: «Ånden selv vitner sammen med vår ånd og sier at vi er Guds barn.» (Rom 8,16) Når du trenger hjelp til å be, eller når du selv ikke klarer å be, så kommer Den hellige ånd deg til unnsetning og ber for deg, forteller Bibelen (Rom 8, 24-28). Du får en fred for at Gud ser hva du trenger, og får hvile i det. Når det åpner seg en vei der du syntes alle muligheter var stengt, når du ikke vet hva du skal si, men opplever at de riktige ordene kommer når du trenger dem (Luk 12,11), eller når du blir minnet om noen som trenger deg, kan det være den indre Rådgiveren, Den hellige ånd, som gir deg et guddommelig hint eller en av sine gaver. Kall det «åndelig fintfølelse». Kall det «gode, indre antenner». Kall det «en sunn varsellampe som blinker» når det trengs. Kall det gudgitt visdom og hellig intuisjon. Pinsen er høyaktuell! Den er en motvekt til den diffuse, utydelige, grumsete, uoversiktlige, upålitelige åndeligheten som vi ikke kjenner intensjonene til eller konsekvensene av. Pinsen oppfordrer oss til å ta imot Den hellige ånd, og bli stadig mer bevisste på hans nærvær og virke i livet vårt. «Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.» (Fil 4, 4-7)

Den hellige ånd er til stede på en måte som er merkbar gjennom det livet vi lever hver eneste dag. Livet med Den hellige ånd er ikke verken «overåndelig» eller livsfjernt, men gjør oss tvert imot mer livsnære. Gud blir nær i vårt eget liv. Samtidig blir vi livsnære i møte med andre mennesker, slik at vi kan bli til hjelp på riktig måte til riktig tid. Gud kan besvare konkrete bønner og gir sine gaver til andre gjennom oss. Åndens kjennetegn blir merkbare og synlige i vårt eget liv, gir oss fred og balanse i det indre livet uansett ytre omstendigheter, og evne til å møte mennesker og hendelser på en god måte: «Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, tålsomhet og selvbeherskelse.» (Gal 5,22) Det vil merkes. Garantert!

Innholdet i pinsen er egentlig minst like allment som juleevangeliet og påskebudskapet: Pinsehendelsen gjør jo Gud nær, tilgjengelig og personlig for alle – deg inkludert! Fra nå av kan Jesus samtidig være hos alle som tror og som ønsker en nær gudsrelasjon. Det er ingen og ingenting som står i veien, som gjør det umulig, annet enn vår egen vilje og bestemmelse. Det glade, brede, allmenne, inkluderende, er i seg selv en glimrende sammenfatning av pinsens innhold. I jula feirer vi at Jesus kom til oss alle. I påsken feirer vi at han døde og overvant døden for oss alle. I pinsen feirer vi at han kommer til oss alle og kan være i og hos oss alle. Det er virkelig verdt en høytid og en feiring! Riktig god pinse!

hilde.dagfinrud.valen@frelsesarmeen.no

Denne lederartikkelen står i Krigsropets pinsenummer 2017, du finner flere smakebiter på krigsropet.no. Hvis du ønsker å abonnere på Krigsropet eller bestille et gratis prøvenummer, klikk her. Følg oss gjerne på Facebook-siden vår

 

Bønn om frelse

Jesus, du har sagt at alle er velkommen til deg, og nå vil jeg komme.

Jeg vet at du ga livet ditt for å sone menneskenes synd, og jeg tror at du også døde for meg.

Jeg ber om tilgivelse for det jeg har gjort galt. Jeg vet at du kom for å åpne veien for meg helt inn i Guds nærhet, og jeg forstår at jeg trenger deg.

Takk for at du elsker meg, både på grunn av og på tross av.

Takk for at du vil komme inn i livet mitt og hjelpe meg til å tro og til å leve.

Takk for at du frelser meg nå og gir meg din velsignelse.

Takk, Jesus!

Amen.