a123

Dyrebar terapi

På Soldammen gård lærer barn og unge mestring og tillit gjennom firbente venner. Frelsesarmeens barnevernsinstitusjon bruker dyr aktivt i miljøterapien.

Dyrebar terapi
Gjennom å lære godhet i forhold til dyr, styrkes barnas empati for mennesker. Foto: Torill Helene Heidal Landaasen

– Der er han som er så sta!

«Silje» peker på Vilje, en snart tretti år gammel fjording med nesa i matfatet som vet hva han vil. Etter mange dager i stallen har Silje lært hestenes lynne godt å kjenne, men viktigst av alt – hun har lært å mestre det.

Soldammen er en av Frelsesarmeens barnevernsinstitusjoner. Foruten Silje og de fem andre barna og ungdommene som bor her, huser gården tre hester, tre katter, ett marsvin og to kaniner. Noen dyr tilhører fellesskapet, andre det enkelte barnet. Når barna flytter fra Soldammen tilbake til sin egen familie eller til fosterhjem, kan de som har knyttet seg til en kanin få den med seg. Dessuten er hunden Mango, som tilhører miljøterapeut Maria Dvergsdal, og et par andre hunder ofte på besøk.

Dyrebasert miljøterapi er blitt en viktig del av det helhetlige omsorgs- og behandlingstilbudet på Soldammen. Målet er å styrke barnas muligheter til endring og utvikling. Barna som bor på Soldammen har opplevd relasjonsbrudd med voksne og har et turbulent forhold til tilknytning.

– Omsorgssvikt gir barn en selv-følelse som sier at de ikke er verd å bli tatt vare på. De mangler en trygg base de kan vende tilbake til for trøst, omsorg, ros eller bekreftelser. De har liten grunn til å tro at andre voksne vil dem godt. Dyr, derimot, møter dem uten fordommer, med ubetinget kjærlighet og et kameratskap som ikke krever

talekommunikasjon, sier Maria Dvergsdal, som foruten å være primus motor i stallen har skrevet mastergrad om dyr i miljøterapi på Frelsesarmeens barnevernsinstitusjoner.

 

Dyrebar terapi
– Spesielt traumatiserte barn kan åpne seg gjennom dyreterapi, sier miljøterapeut Maria Dvergsdal. Foto: Torill Helene Heidal Landaasen
Bygger broer

Barn tiltrekkes naturlig av dyr, og samværet med dem kan virke beroligende. Den nye stallen og naturen rundt gården i Hølen gir mange muligheter til slikt samvær, fra rideturer, lek og trening til stell, omsorgsbehandling og

arbeidsoppgaver rundt dyrene. Målet er at samspillet skal gi læring og utvikling, både relasjonelt, sosialt og praktisk.

– Vi jobber systematisk med dyrene, spesielt hestene. Vi har dem ikke bare fordi det er koselig. Spesielt traumatiserte barn kan åpne seg gjennom dyreterapi, sier Dvergsdal.

Hun viser både til forskning og egen erfaring hvor dyrs nærvær løser opp i spenninger og bygger tillit. Gjennom dyrene er det enklere både å nærme seg barnet og bygge relasjoner.

– Ei jente som bodde her vegret seg for å dusje. Flere i personalet hadde prøvd en kveld å overtale henne, uten hell. Jeg sa at hvis hun dusjet den kvelden, kunne hun neste morgen rekke å være med å gå tur med hunden. Da valgte hun å dusje med en gang. Nøkkelen var å fokusere på dyrene, ikke på det vanskelige. Med dyrene i sentrum flyttes fokuset vekk fra barnas diagnoser og atferdsproblematikk, sier Dvergsdal.

Dyrene har også blitt brukt i relasjonsbygging, for eksempel når barna på Soldammen skal møte foreldrene sine. Det skjer ofte under tilsyn og blir gjerne en unaturlig og ubehagelig setting.

– Det kan være vanskelig å få i gang en samtale. En dag tok jeg derfor mor og datter med meg i stallen. Begge var litt redde. Men da vi tok frem hestebørstene og de begynte å stelle hesten, løsnet stemningen. Oppgaven førte dem sammen, de pratet og var glade. Etterpå takket moren for en fin dag, smiler Dvergsdal.

Dette er en artikkel i Krigsropet nr. 47, 2012, du finner flere smakebiter her. Liker du magasin bedre på papir? Fyller du ut dette skjemaet sender vi deg et gratis prøvenummer i posten. Du kan også gi prøvenummeret til en venn.