a123

Ekkoet i oss

Kunstneren Håkon Gullvåg pensler ut påskehendelsene så vi ser at de handler om oss.

Ekkoet i oss
NATTVERDEN (triptyk) 1999–2005, Håkon Gullvåg

 

– Forholdet mitt til bibeltekstene er et slags ekko i meg, fra en barndom der far var kirkesanger. Bildene som forteller disse bibelske historiene, ble viktige for meg allerede da, fastslår Håkon Gullvåg. – Gjennom kunsthistorien, fra renessansemestrene og oppover, ser vi at maleriet i stor grad er knyttet til kirkene og den kristne ikonografien. Min første kirkeutsmykning gjorde jeg i 1994. Siden da har jeg gått veldig mye inn i dette bibelske stoffområdet, og det er påskemotivene som er det bærende. Jeg skal ikke være forkynneren, men jeg skal lage et bakteppe – noe forkynneren kan spille opp mot, sier han.

Likevel – maleri og teologi henger uløselig sammen når det er bibelske motiver som skal gis form og farge, dybder og dimensjoner, valg og vinklinger, tegn og tolkninger, sammenheng og symbolikk. Mange mennesker i dag er fremmede for kirkeliv og forkynnelse, og møter det kristne budskapet kun i stillheten foran bildene.

– Jeg har prøvd ut de bibelske bildene i forskjellige sammenhenger, på ulike steder i verden, blant barn og voksne, og sett at de fungerer og forstås over alt – om det er i kirkerom eller kunstgallerier, sier Håkon Gullvåg.

Menneskets iboende evne til å forstå symbolikken og relevansen i de bibelske fortellingene og bildene, er fascinerende og forunderlig. Vi gjenkjenner dem som et ekko i oss, som en slags gjenklang i sjelen, som om vi dypest og innerst vet at «dette handler om oss».

– Jeg tror vi alle bærer med oss «sporstoffer» av noe som gjør at vi forstår. Det er som om vi har betydningsnøklene, symbolnøklene, i oss. Nøklene som tidligere tiders kunstnere også benyttet seg av når de malte de bibelske fortellingene. Middelalderens mennesker hadde disse kodene og betydningsnøklene inne. De kunne ikke lese, men de kunne lese bildene. Vi forstår kanskje ikke helt alle dybdene i evangeliet, eller alle symbolene og meningene i bildene og fortellingene, men vi «kjenner på oss» hva det betyr. Uansett bor det i oss, som et instinkt. Disse bibelske motivene er et ekko av vår historie, et bakteppe for oss, noe vi identifiserer oss i forhold til. Det er interessant å reflektere over hvor disse symbolene og betydningsnøklene i oss kommer fra, sier Gullvåg.

Gjennom bildene sine går han i dialog med både kunsthistorien, kirkehistorien, bibelhistorien – og historien om vårt eget liv. Bildene hans åpner påsken for dem som møter hendelsene med seg selv.

 

Skjærtorsdag

Det er skjærtorsdag. Jesus spiser påskemåltid med disiplene sine. La blikket hvile på Gullvågs bilde Nattverden. Det varme lyset i fellesskapet rundt bordet står i skarp kontrast til mørket som trenger seg på.

– I skjærtorsdagsbildet har jeg lagt vekt på det klassiske grunnmotivet fra renessansen. Vi gjenkjenner brødet og vinen på bordet. Sitronen er i kunsthistorien et symbol på kjærligheten. Den skivede sitronen blir dermed et symbol på sviket i kjærligheten, og ligger foran Judas, forklarer kunstneren.

– Et måltid går jo over tid, så hvilket øyeblikk av måltidet er dette? Jeg ville fram til det øyeblikket da de sitter rundt bordet og usikkerheten stiger. Ingen vet hvem som er forræderen. Dette å sitte rundt et bord og ikke vite hvem som har sviktet, hvem som har brutt lojaliteten, må være helt spesielt. Hvis du teller hender på maleriet av nattverdsmåltidet, vil du finne ett par hender for mye. Jeg tenker at dette er hendene til betrakteren, du eller jeg, som ser på bildet. Den enkelte av oss er også med i dette scenarioet. Dette angår også oss. Vi trekkes inn i det som skjer, og blir selv en del av det. Jeg ønsket å fokusere på hvordan vi selv har muligheten i oss til å bli den som svikter – eller som ikke gjør det. Det kan være tilfeldigheter som spiller inn når det gjelder hvem som blir helten eller skurken i ulike situasjoner. Muligheten til å svikte ligger i alle mennesker, utdyper Gullvåg.

– Og så er det dette med ansiktene rundt bordet. De både snur seg bort fra Jesus, og snur seg mot ham. Alle har flere ansikter, flere muligheter i seg, sier han.

Skjærtorsdag utfordrer oss til å reflektere over dobbelheten i oss selv. I hvilke sammenhenger har du sveket noe eller noen i livet ditt? Hvem vil du være? Hvilket forhold har du til Jesus – og hvorfor?

 

Dette er et utdrag av en artikkel i Krigsropets påskenummer, hvor du også kan lese om blant annet Trine Rein og Vivian Zahl Olsen-Haugan. Du finner flere smakebiter fra magasinet her. Liker du magasin bedre på papir? Fyller du ut dette skjemaet sender vi deg et gratis prøvenummer i posten. Du kan også gi prøvenummeret til en venn.