a123

Familien på Bjarg

I en stille murvilla i utkanten av Reykjavik går livet sin stabile gang. Heldigvis.

Tekst: Geir Smith-Solevåg
Familien på Bjarg
– For mennesker med urolige sinn skal vi tilby et rammeverk rundt tilværelsen, sier major Elsabet Danielsdottir, styrer ved Bjarg. Foto: Kjell Håkon Larsen

En overlege ved sykehuset i Islands hovedstad tok kontakt med Frelsesarmeen i 1968 for å få på plass et tilbud til en gruppe mennesker som falt mellom alle stoler. Frelsesarmeen snudde seg raskt, og snart kunne 12 psykisk syke menn flytte inn i et felles hjem. En av dem bor der enda.

– For mennesker med urolige sinn skal vi tilby et rammeverk om tilværelsen, forteller major Elsabet Danielsdottir, mangeårig styrer ved Vistheimilid Bjarg. Vistheimilid betyr rett og slett «hjemmeadresse» og sier mye om institusjonens ambisjoner.

– For den som aldri har funnet roen noe sted, er det et lite mirakel at de ønsker å flytte sin permanente hjemmeadresse hit til oss. Da blir vi glade, sier hun.

Matlukten fyller den romslige stuen. En sitter rank og klar med bestikket ved bordet en halvtime før tiden, og en ansatt setter seg ned for en prat mens de venter. En annen fortsetter pådekkingen som han har ansvar for alle dager, bortsett fra til søndagsmiddagen, da synes han presset blir for stort. Men han er glad for å ha sin oppgave å fylle dagene med. Alle beboerne har et individuelt tilpasset aktivitetstilbud som inneholder alt fra maratonløping via samtalegrupper og foreninger, svømming og håndverk, til matlaging og husvask.

– Vi søker stadig å oppdage noe de har interesse for, noe de kan gjøre og strekke seg etter. Tilbakemeldingen fra flere av familiene er de har aldri følt seg så trygge som etter at de kom hit, forteller Elsabet stille. En som ble overført herfra til et sykehjem, mistrivdes så intenst at han fikk komme tilbake for å bo her resten av livet.

Elsabet er fra Reykjavik, men har også bodd mange år i Norge. Barnevernspedagogen har jobbet på Frelsesarmeens barnehjem i Skien, Oslo og Trondheim og vært korpsleder i Reykjavik og Akureyri. Men i over 15 år har hun nå vært ved Bjarg, i likhet med mange av de ansatte.

– Vi er som en stor familie. «Du er akkurat som mora vår, du», sa en beboer. «Da har jeg voksne barn», svarte jeg. Han var jo eldre enn meg. 

Vistheimilid Bjarg ble grunnlagt i 1968. Det bor 12 beboere i alderen 45–85 år her. Hjemmet har 6 årsverk, er drevet av Frelsesarmeen, og blir finansiert av islandske myndigheter.