a123

Her. Berget.

Her. Berget. Dette kan i grunnen stå som en overskrift over alle sider av Frelsesarmeens sosiale arbeid, uansett virksomhetsområde.

125 år har gått siden Frelsesarmeen i Norge «brettet opp uniformsermene», startet sitt sosiale arbeid, og gjøv løs på høyaktuelle sosiale samfunnsproblemer, fattigdomsutfordringer og ruskonsekvenser her i landet. Helt siden da har det handlet om å ta samfunnsrealitetene på alvor – og gjøre noe med dem. Alt dette handler om å møte enkeltmenneskers grunnleggende behov, formulert og oppsummert i de klassiske begrepene «suppe, såpe, frelse» og «omsorg for hele mennesket». 

Her. Berget.
Bildet er fra Smalgangen i Oslo hvor Frelsesarmeens midnattsmisjon ga hjelp til mange, særlig prostituerte. Foto: Arkiv

Det begynte med kulda, sulten og fattigdommen på Grønland i 1891. Slumsøstrene begynte å gjøre sin tjeneste i Oslos fattigste strøk. Den provisoriske herbergevirksomheten i Frelsesarmeens korpslokaler fant også ganske snart sin tilrettelagte form ved etableringen av herberget i Urtegata. For øvrig rommer det gamle ordet «herberget» essensen av alt Frelsesarmeens sosialarbeid, i stor forstand: Her. Berget. Dette kan i grunnen stå som en overskrift over alle sider av Frelsesarmeens sosiale arbeid, uansett virksomhetsområde, ikke bare overnattingstilbudene, hospitsene, botreningsmulighetene. Det sier noe om den store lettelsen, den gode

Her. Berget.
Jobben er et arbeidstreningstilbud for nåværende eller tidligere rusmiddelavhengige. Foto: Ranveig Nordgaard

opplevelsen og den etterlengtede erfaringen man så sårt og desperat trenger når man står midt i det vanskelige: Her er jeg trygg. Her er jeg «berget». Her ordner det seg. Her er det hjelp å få. Her er det en løsning på det jeg ikke så noen løsning på. Her er jeg berget fra sulten, berget fra kulda, berget fra det som så håpløst ut for et øyeblikk siden. Her. Berget. En tallerken suppe servert av Frelsesarmeens oppsøkende team når magen var tom. En seng å sove i når alternativet var et parkeringshus eller et portrom. En jobb på Jobben når man ikke vet hvor kronene, eller en bedre mening med dagen enn ensomheten og rusen, skal komme fra. En sykeseng på Gatehospitalet, når tung rusavhengighet, alvorlig sykdom og ensomheten på gata er en umulig kombinasjon. En Home-Start-kontakt som kommer på besøk for hjelp og avlastning når man kjenner seg sliten og alene i foreldrerollen. Et eldresenter mot ensomheten. En omsorg+-bolig mot utryggheten. Noen som følger og hjelper i møte med nav, når man kanskje gruer seg til å gå dit med livet sitt, når man ikke kjenner rettighetene sine, eller kanskje ikke skjønner vedtakspapirene man har fått. En sekk med ved når man fryser. En eske mat når kjøleskapet er tomt. Kort sagt: Smått og stort. Nedtur og opptur. Livshjelp midt i det som er dødsens alvor. I alt dette, den befriende opplevelsen: Her. Berget. Akkurat nå. Kanskje til og med livsendrende og varig, med støtte, hjelp og forståelse for den enkeltes forskjellighet. Her. Berget. 

Fattigdommen får nye ansikter og nye uttrykk i en ny tid, i tillegg til de vi allerede kjenner fra historien. Det er heldigvis en fleksibel og nytenkende jubilant som feires i disse dager. Frelsesarmeens sosialtjeneste er på ingen måte statisk eller gammelmodig – det er en bevegelse også for en ny tid. Sosialtjenesten har beholdt det våkne blikket som hele tiden oppdager nye samfunnsutfordringer – og tar fatt i dem. Frelsesarmeens rusomsorg er stadig i gang med å kartlegge, avdekke, dokumentere, lytte til mennesker de møter, være en stemme for de stemmeløse. I det hele tatt ta konsekvensen av den virkeligheten Frelsesarmeen ser på nært hold hver eneste dag, og finne nye løsninger som kan gjøre en god forskjell. I den senere tid har vi sett denne offensive holdningen på mange samfunnsområder, som når det gjelder tiltak og tilbud knyttet til romfolktilstrømningen og tiggersituasjonen. Vi ser nytenkning og tilpasningsevne innenfor barnevern, eldreomsorg og fengselsarbeid. Gatefotballen, Jobben og Stedet er etablert som gode tiltak innenfor rusomsorgen. Slik kunne vi fortsette. Det handler om at også mennesker i vår tid, når livet drar seg til, skal kjenne den gode lettelsen i møte med en hjelpende hånd fra Frelsesarmeen, i Jesu navn: Her. Berget. 

Her. Berget.
Matutdeling på Fyrlyset. Et av tilbudene til Frelsesarmeens rusomsorg. Foto: Ranveig Nordgaard

 

Dette er lederartikkelen i Krigsropet nr. 6, 2016. Skrevet av redaktør Hilde Dagfinrud Valen.