a123

Ny sjanse

Redaktør i Krigsropet, Hilde Dagfinrud Valen, skriver om nye sjanser i sin lederartikkel.
- Vi alle må gjøre vårt for å møte den enkelte på en best mulig måte, i det de står i akkurat nå, sier hun.

Statistikkene som gir oss et bilde av samfunnet vårt, ikke minst de som omhandler sosiale behov og krevende livssituasjoner, rommer ofte store tall som peker på mange utfordringer. Samtidig som statistikk og skjemaer aldri helt klarer å favne alle nyansene, grunnene, variablene, eller de ulike forutsetningene mennesker kan ha i tilsynelatende samme situasjon. I tillegg kommer selvsagt det skjulte, ukjente, usagte, som aldri blir synlig i diagrammene over følsomme livsområder, men som er en realitet likevel.

Likevel gir disse «sosiale statistikkene» oss en tydelig og veldokumentert pekepinn på hvor det kreves en innsats av oss som samfunn, som Frelsesarmé, og som medmennesker. Som disse: «Christin er én av over én million nordmenn som plages av ensomhet», skrev Dagbladet 24. mai, basert på den siste levekårsundersøkelsen. Det roper til oss om et stort behov for å bli sett, møtt og inkludert i gode felles- skap og vennskap. «14,9 % av Norges befolkning regnes som innvandrere, fordelt på 221 nasjonaliteter.» (ssb/Nett- avisen) I dette tallet finnes det mange som er nye i landet vårt, og som ønsker å bli invitert og inkludert i nærmiljøet sitt. Altså nærmiljøet vårt. «Det anslås at det er i overkant av 8000 injiserende rusavhengige i Norge i dag», skriver regjeringen.no om et felt hvor mørketallene kommer i tillegg. «90 000 personer i Norge regnes som storkonsumenter av alkohol, det vil si at de drikker mer enn 7 alkoholenheter per dag.» (Helsedirektoratet) Selvsagt finnes det mange flere enn disse kartlagte «storkonsumentene» som strever med alkohol og rus. Tallene snakker uansett høyt om behovet for en god og individuell rusomsorg, et godt forebyggende arbeid, og viktigheten av gode nettverk. «6 200 er registrert som bostedsløse i Norge – i tillegg kommer mørketallene.» (Norsk institutt for by- og regionsforskning) Fremdeles bor det mennesker ute i landet vårt av ulike grunner – hva gjør vi med det? Andre statistikker roper høyt om at mange har behov for en håndsrekning i hverdagen – om det er mat, klær, aktiviteter for barna, eller annen praktisk hjelp. Følgende spørsmål, sakset fra Dagsavisen, er betimelig: «Hvem er de 737 000 fattige enkeltmenneskene i Norge som ifølge Eurostat og EU-norm for måling av fattigdom er mennesker i fare for sosial eksklusjon?»

Ny sjanse
Hilde Dagfinrud Valen er redaktør i Krigsropet.

Det er nettopp dette det handler om: Å se enkeltmenneskene bak tallene, og gjøre vårt for å møte den enkelte på en best mulig måte, i det de står i akkurat nå. Det grunnleggende er å se ett og ett medmenneske med sine vidt forskjellige grunner, bakgrunner, fortellinger, omstendigheter, erfaringer, helse, mestringsevne, muligheter og behov. Dette har vært Frelsesarmeens ønske, oppgave og kall helt siden bevegelsen ble startet for 150 år siden. Det er takket være de økonomiske midlene som dere, kjære givere og støttespillere, betror oss via julegryter, innsamlingsbøsser, arvemidler, givertjeneste, gavekontobidrag, Krigsropet-kjøp eller Fretex-handel, at vi kan drive dette arbeidet vårt. Vi er svært takknemlig for tilliten som vises Frelsesarmeens arbeid i det norske samfunnet, og for at vi kan stå sammen om dette som på mange måter er en felles dugnad for medmennesker. Vi setter også stor pris på alle frivillige som ønsker å være med i arbeidet vårt og bidra med den de er og det de kan. Tusen takk! Derfor et det også et viktig anliggende for Frelsesarmeen å synliggjøre hvordan midlene brukes, at de kommer fram og rekker langt, at arbeid og innsats nytter, at pengene er med på å bedre hverdagen til mange, og faktisk også bidrar til å endre liv. Ditt bidrag er helt konkret med på å gi mange medmennesker en ny sjanse. Samtidig står det stor respekt av innsatsen til de som griper sjansen, og som dermed også blir forbilder som motiverer andre og viser at det nytter. I dette bladet møter du noen av dem. Raust deler de livsfortellingene sine med oss, og minner oss på nytt om dette: En liten håndsrekning kan gjøre en stor forskjell.

 

hilde.dagfinrud.valen(a)frelsesarmeen.no