a123

Others produserer håp

Rettferdig handel er nestekjærlighet i praksis. Gjennom Frelsesarmeens rettferdig handel-program Others, som betyr «andre», får fattige mennesker nytt håp, verdighet og et bedre liv.

De som handler fra Others, gjør langt mer enn å skaffe seg en ny ting. Bak hvert eneste produkt står produsenter som får ny stolthet og verdighet gjennom tingene de lager. Og som får en rettferdig lønn og mulighet til å forandre både sitt eget og familiens liv.
– Den beste måten å hjelpe folk på, er å hjelpe dem til å hjelpe seg selv. Derfor har tanken om å hjelpe gjennom å tilby arbeid alltid ligget dypt i Frelsesarmeen. Det å tjene penger fordi folk kjøper produkter du har laget, gir også en helt annen verdighet enn det å bare få utdelt hjelp, sier daglig leder for Others Norge, Bo Christoffer Brekke.

Others produserer håp
De håndbroderte hjertene er populære i Norge. Rettferdig handel er nestekjærlighet i praksis. (Foto: Clement Størksen)

Rettferdig inntekt
Others er Frelsesarmeens rettferdig handel-program, og gir rundt 1400 mennesker i Bangladesh, Pakistan, Kenya og Moldova en inntekt. De produserer alt fra håndlaget julepynt til bager, puter og kjøkkenredskaper, som selges blant annet i Norge. Noen av produsentene er fast ansatt på full tid, andre får en ekstra inntekt gjennom å jobbe når det er behov.
Menneskene som jobber i Others har forskjellig bakgrunn. Ofte er det fattige mennesker som Frelsesarmeen kommer i kontakt med gjennom korps (menigheter) eller sosialt arbeid. Noen Others-prosjekter retter seg også inn mot spesielle grupper, som i Bangladesh hvor en av produksjonsgruppene består av tidligere prostituerte og ofre for menneskehandel. Her er Others en del av et større prosjekt for å hjelpe kvinnene.
– Det er veldig vanskelig å komme seg ut av prostitusjon i Bangladesh. Og de som klarer å få seg annet arbeid, risikerer å bli kastet ut igjen hvis arbeidsgiver finner ut hva de gjorde før. Ofte blir de også utstøtt av familien. Derfor er inntekten fra Others så viktig, det gir mulighet til å komme seg ut av prostitusjonen. De utvikler også selvtillit og ferdigheter, og noen får seg etter hvert vanlig jobb, forteller Bo Christoffer.
Fellesskapet i produsentgruppene er også viktig for mange i Others. I Kenya er produksjonen enda ikke så stor, men gir en ekstrainntekt til deltakerne. Samtidig får de et viktig nettverk.
– Tilhørigheten og samholdet er veldig sterk i kvinnegruppene som produserer for oss. De tar vare på hverandre og stiller opp for hverandre hvis noen blir syke.

Endrer hele livet

For mange enkeltmennesker gjør inntekten fra Others at hele livet endres til det bedre. Bo Christoffer har møtt mange mennesker med sterke historier om akkurat det. En av dem var en kvinne i Bangladesh. Mannen hennes hadde gjeld hos lånehaier, noe som er veldig vanlig på landsbygda fordi de fattige ikke får lån i vanlige banker.
– Mannen stakk etter hvert av, og kona ble sittende igjen både med skammen over å ha blitt forlatt og all gjelden. Gjennom Others fikk hun inntekt, så hun kunne betale ned på gjelden, og etter hvert spare litt. Da jeg møtte henne, hadde hun blant annet begynt å kjøpe inn materialer for å forbedre huset sitt. Mannen kom faktisk tilbake da han skjønte at alt var i orden. Man kan jo tenke at det er rart hun ville ha ham tilbake. Men for henne gjenopprettet det posisjonen og respekten hun hadde i lokalsamfunnet. Og de to fikk et helt annet forhold etterpå, hun har mye mer å si i forholdet nå som hun har en inntekt og bidrar så mye til familiens økonomi, forteller Bo Christoffer.
En annen kvinne han møtte i Bangladesh, har en mann som hadde dårlig inntekt som dagarbeider i landbruket, og en funksjonshemmet datter. Gjennom Others produserer hun produkter hun kan lage hjemme, slik at hun kan passe datteren samtidig. Nå klarer hun å betale for medisinsk hjelp til datteren. Hun har også blitt med i en sparegruppe i Frelsesarmeen, og setter av litt hver måned. Dermed har hun nå et sikkerhetsnett, istedenfor å leve fra hånd til munn.

Others produserer håp
Sumaira (t.v.) har fått jobb i Others, og hele storfamilien merker ringvirkningene. Nå kan Sumaira blant annet betale skolegang for barna og medisiner til bestefar. I tillegg deler hun oppdrag med brødrene sine, som får en viktig ekstrainntekt.

Nye muligheter for hele familien
Ofte hjelper en persons inntekt en hel storfamilie, som kan få mat, medisiner, skolegang og en lysere framtid. Det er den pakistanske kvinnen Sumaira et godt eksempel på. Da daglig leder i Others Global, Jan Aasmann Størksen, besøkte henne, spurte han hva inntekten fra Others betyr for henne. Hun svarte med å rope på hele familien.
– Hun pekte på en liten gutt som viste fram en leke hun hadde kunnet kjøpe til ham, på barna de nå kan sende på skole, og på familiens bestefar som hun nå har råd til å kjøpe medisiner til. I tillegg har hun såpass mange oppdrag at det er litt mye for bare henne, så hun har kunnet fordele noen av oppdragene ut på brødrene sine, som dermed også har fått ny inntekt. Det sier noe om ringvirkningene av hvert produkt noen kjøper fra Others, det kan bety en lysere framtid for en hel familie, forteller Jan.
En annen av produsentene som har gjort inntrykk på Jan, er Champa. En dag han besøkte produksjonslokalene i Bangladesh, ble hun sittende og vente på ham til alle de andre var gått. «Jeg går ikke herfra før du har gitt meg en ny ordre», sa hun.

Others produserer håp
Champa er økonomisk ansvarlig for hele familien sin. Da Jan Aasmann Størksen besøkte henne, var de gått tom for ordre. Fortvilelsen ble snudd til glede da Others likevel klarte å finne jobb og inntekt til henne videre. (Foto: Jan Aasmann Størksen)


– Others er avhengig av salg for å kunne gi nye ordre til produsentene, og nå var vi gått tom for ordre til henne, forteller Jan.
Champa bor i et fattig strøk, og er ansvarlig for hele familien. Faren hennes er ikke i jobb, moren sliter psykisk og Champa føler et veldig ansvar for å betale skolegang for sin 13 år gamle bror.
– Det var sterkt å møte denne stolte jenta som så gjerne ville stå på og gjøre noe. Det var en fortvilet situasjon, vi hadde ingen oppdrag å tilby henne der og da. Det var vondt å tenke på at jeg skulle reise fra Bangladesh dagen etter, uten å kunne tilby Champa og kollegene hennes jobb. Men i løpet av en søvnløs natt klarte vi å komme opp med et produkt de kunne lage. Nå produserer hun blant annet skittentøyposer som er veldig nyttig å ha i kofferten på reise. Hun er virkelig en solstråle på tross av at hun lever i en veldig tøff virkelighet, forteller Jan.

Produktene fra Others kan du kjøpe i nettbutikken på www.others.no, hvor du også finner kontaktinformasjon dersom du er interessert i bedriftsgaver. Noen av produktene selges også i store butikkjeder som Kitch’n og Princess, og gjennom noen av Frelsesarmeens korps – som Frelsesarmeen i Stavanger og Williams kaffebar på Kongsvinger.

Dette er hovedsaken i Krigsropet nr. 12, 2015. Ønsker du å abonnere på Krigsropet, klikk her.