a123

På lag med framtiden

Fretex er Norges største arbeidsmarkedsbedrift og bruktkjede. I fjor fikk 601 personer jobb og butikkene omsatte for nesten 185 millioner kroner.

Frelsesarmeens sosialtjeneste markerer sitt 125-årsjubileum i år. Hvordan formes de sosiale utfordringene, satsningsområdene og Frelsesarmeens arbeid av en ny tid? I en serie på seks artikler fokuserer vi på både historien og nytenkningen i de ulike arbeidsgrenene innen Frelsesarmeens sosiale arbeid: Barnehagene, Fretex, velferd og utvikling, rusomsorgen, barnevernet og sosialtjenesten som helhet.

På lag med framtiden
Daglig leder i Fretex Norge, Trond Ivar Vestre, er sjef for en bedrift med over 400 ordinært ansatte og 1400 arbeidstakere via Nav. Foto: Heidi K.J. Goodreid

Fretex har i Norge et unikt merkenavn og en sterk posisjon innenfor miljø og gjenbruk. Daglig leder i Fretex Norge AS, Trond Ivar Vestre, forklarer:
– Vi har et veldig godt omdømme, og det jobber vi hver dag for å opprettholde. Det fine med Fretex er at vi har en trygg eier som også har et fantastisk omdømme. Dermed vet man at helheten i kjeden er positiv. Du gir til noe som igjen fører til et resultat i den andre enden. Av det som vi selger brukt, går 10 % til Frelsesarmeens øvrige sosiale arbeid, altså det som ikke dekkes av staten. Vi har ikke lov til å ta ut utbytte fra bedriften. Alt vi tjener må gå tilbake til driften, skape ny aktivitet og møte framtidens utfordringer.

Avklare og følge opp
Historien om Fretex går helt tilbake til 1905, men Vestre opplever Fretex som relevant i dagens samfunn.
– Hva er Fretex i dag?
– Fretex er en moderne bedrift som jobber innenfor områder som for tiden er svært aktuelle. Gjennom innsamling og bruktsalg er vi tunge innenfor miljø. I tillegg arbeider vi med å få folk ut i arbeid, noe som er svært viktig i dagens Norge. Det er både givende, interessant og meningsfullt. I tillegg er vi en stor arbeidsplass med over 450 ordinært ansatte og cirka 1400 jobbsøkere gjennom ulike tiltak fra nav.
Fretex bruker ikke lenger ordet attføring. 
– Attføring er et ord som ikke er aktuelt og som dessuten er vanskelig å forstå. For hva ligger det egentlig i ordet? Men vi har mange ulike tiltak som går på å avklare arbeidsevne, oppfølging, og å kvalifisere folk til arbeidslivet.
Trond Ivar Vestre forteller om store endringer.
– Før var det «train and place». Da var jobbsøker inne hos oss til opplæring og fikk praksis eksternt eller ble formidlet til arbeid etterpå. Nå er det «place and train» som gjelder. Det betyr at vi i samarbeid med jobbsøker først skal finne en arbeidsgiver, og så skal vi drive oppfølging ute hos ekstern arbeidsgiver. Vi mener at de lettere får fast jobb hvis de jobber ute allerede fra starten av. Før lagde vi målsøm i våre egne lokaler, nå gjør vi det ute sammen med jobbsøker og arbeidsgiver.
– Hvilke arbeidsoppgaver snakker vi om?
– Vi er store innenfor transport, i tillegg er salg og service i butikk, renhold, logistikktjenester og administrative oppgaver andre sektorer vi arbeider innenfor.
– Hva er de eksterne bedriftenes motivasjon for samarbeid?
– Vi skal ikke underslå at bedriftene primært ønsker å finne gode arbeidstagere som passer inn i sitt miljø. Men det er også flere som vil ta et sosialt ansvar, og vi blir ofte kontaktet av bedrifter som ønsker et samarbeid ut i fra en slik tenkning. Mange sier at de i et samarbeid med Fretex får god oppfølging. De vet at vi leverer kvalitet.
Fretex har klare krav til bedrifter som vil samarbeide: – Vi er veldig tydelige på at det skal føre fram til en jobb. Vi blir stilt krav til av nav, at de som er hos oss, skal få jobb. Vi blir målt på det, og det liker vi. Krav skaper utvikling, vi må anstrenge oss. Det har ført til at vi har hevet oss veldig mange hakk. Vi har aldri fått ut så mange i arbeid før. I fjor fikk 601 personer fast arbeid gjennom Fretex.

Gjør Frelsesarmeen kjent
På spørsmål om bedriftens ideologiske grunnlag, trekker Trond Ivar Vestre fram Fretex’ todelte forretningsidé.
– For det første skal vi aktivt bidra til at mennesker får arbeid gjennom ressurskartlegging, arbeidsrettet rehabilitering, kompetansebygging og arbeidsformidling. For det andre skal bedriften bidra til et bedre miljø gjennom blant annet gjenbruk og gjenvinning. Vår virksomhet skal drives i overensstemmelse med Frelsesarmeens verdigrunnlag. I tillegg har vi vår visjon som sier: «Vi gir folk grunn til å tro på framtiden». Det gjelder både den menneskelige og den miljømessige siden av arbeidet vårt.
Vestre forteller at verdiene gjennomgående er veldig godt forankret.
– Vi har hatt ulike sertifiseringer. Det vi ofte har fått høre av de som utfører disse, er at de ikke har vært i noen bedrift som har en så godt forankret visjon og verdier. Det sier noe om retningen vår, hvor vi skal, og hvordan vi skal opptre. Lønnsomhet blir ofte knyttet opp mot kroner. Men for Frelsesarmeen og Fretex er det også viktig at vi tar vare på det vi får inn og behandler det på en god måte. Det er en helhet som jeg er stolt av å være en del av.
– Er koblingen til Frelsesarmeen positiv?
– Ja! En stor andel av den norske befolkningen vet at Fretex er en del av Frelsesarmeen. Men nye generasjoner som kommer til, har ikke nødvendigvis hatt en bestemor som har gått på Hjemforbundet. Det er jeg veldig opptatt av. Satsningene vi gjør for å nå ut må være relevante for det publikummet vi snakker med.
Bedriftens daglige leder peker også på nytten av koblingen motsatt vei.
– Jeg har flere ganger sagt at Frelsesarmeen er veldig godt kjent på grunn av Fretex. Ikke fordi den ikke er kjent uten Fretex, det ville være helt feil å si, men på en hver liten plass hvor det er utplassert en Fretex-boks, er Frelsesarmeen til stede. Dermed betyr hver Fretex-boks en bitteliten tilstedeværelse også for Frelsesarmeen.
– Kan Fretex bli for stor for eierorganisasjonen?
– Det tror jeg ikke, men det er viktig at vi forstår hverandre, og kommuniserer godt. Vi samarbeider veldig godt med Frelsesarmeens øvrige sosiale virksomhet og ser hvordan vi kan dra nytte av hverandre.
Vestre forteller at det i dagens krevende virkelighet også kan skape et konkurransefortrinn.
– Vi må spørre: Hva kan vi gjøre i sammen? Hvordan kan vi spille på lag? Hva kan vi tilby sammen som andre aktører ikke kan? Men det er klart: Vi har blitt en veldig mye større andel av Frelsesarmeens totale omsetning, og vi har fortsatt vekst som mål. Det gir oss nye posisjoner, nye muligheter i områder som vi tror på.
Likevel understreker Vestre: – Vi ønsker ikke å bli større på bekostning av Frelsesarmeen. Tvert imot, vi ønsker at Frelsesarmeen skal bli enda større. Jeg tror ikke at Fretex blir for store for Frelsesarmeen, men at man heller ser på Fretex som et fantastisk redskap og verktøy for å nå ut til befolkningen.
Vestre gleder seg også over at de ansatte føler en sterk tilhørighet.
– I vår årlige medarbeiderundersøkelse understreker over 90 prosent av de ansatte viktigheten av at Frelsesarmeen er eiere.

En sakte død uten endring
– Hvilke vyer har Fretex for framtiden?
– Vi har en enorm giv for å stå på framover. Det er tøft å være i et marked hvor vi har gått fra en slags monopolsituasjon til å bli konkurranseutsatt. Vi kan velge om vi vil se på det som en trussel, eller som en kjempemulighet. Jeg glad for at vi har valgt det siste. Endringene i rammebetingelsene har de siste årene vært voldsomme.
– På hvilken måte?
– Det skjer innenfor alle områder. Det som før var rammestyrte plasser inn mot våre bedrifter, er nå på anbud. Det siste året har vi lagt inn 80 anbud i hele Norge, i alle fylker. Noen har vi vunnet. Andre har vi tapt. Der må vi konkurrere med andre attføringsbedrifter og konsulentselskap som er kjempegode i sine områder. Innenfor miljø har det aldri vært så mange som samler inn tøy som nå. Før var vi alene. Kleskjeder starter innsamling hvor de har pant på tøy. Du kan levere buksa di og få 100 kroner til å kjøpe en ny for.
Vestre forteller om egne bruktavdelinger i butikker som primært selger nytt tøy.
– Kleskjeder starter salg av brukt i sine egne butikker. I Sverige har de begynt å kjøpe tøy av Myrorna (Sveriges svar på Fretex) for å selge selv. Dette må vi forholde oss til, dette må vi være en del av. Vi må være flinke på å samarbeide med mange aktører, ikke bare styre inn mot én aktør, men jobbe med flere.
Endringsvillighet er tvingende nødvendig: – Om noen år vil vi tenke: «Jammen var det bra at vi var med på denne prosessen og ikke bare satte oss på bakbeina.» Da hadde vi ikke overlevd. Nå er det mange bedrifter innen attføring som opplever at de ikke har vunnet anbud. Det har konsekvenser for dem som mister sin aktivitet.
– Kan du garantere Fretex som en del av morgendagens samfunn?
– Jeg kan garantere at dersom vi ikke er endringsvillige, vil vi sakte, men sikkert dø. Vi ønsker å være ledende innenfor våre områder. Det høres litt floskelaktig ut, men skal du være ledende, er det ganske mange ting som må være i orden for at du skal bli det.
Vestre trekker blant annet fram nyutvikling innenfor miljøsektor og kundefokus overfor samarbeidspartnere.
– I vårt miljøarbeid må vi være nyskapende og innovative og følge den tekniske utviklingen både innenfor digitalisering og bruken av roboter. Vi skal være kunderettet i alt vi gjør, men vi må strekke det enda lenger. Vi må skape en opplevelse av at kunden får mer enn forventet. Det gjelder overfor Nav, enkeltkunden i butikken og jobbsøkeren. Vi har vært med på en fantastisk reise og utviklet butikkbransje og innsamlingsbransje. Det vil vi fortsette med.
Trond Ivar Vestre snakker seg varm.
– Er vi ikke fremoverlent, sitter vi ikke ytterst på stolen, er vi ikke med. Det slutter jeg aldri å snakke om. Hva er muligheten? Hvor skal vi satse? Vi må prøve å se det som kommer. Det er krevende i et så skiftende marked, men vi må være innovative og hele tiden lete etter nye måter å gjøre arbeidet på.
For å hente nødvendig kunnskap om framtid og endringsprosesser er Fretex medlem av Copenhagen Institute for Future Studies (cifs) hvor nettopp forskning om framtiden er det sentrale. – Vi er med på ulike seminarer om hva framtiden vil bringe, hvordan befolkningsendringene blir og hvordan folk vil flytte på seg.
Framtidsfokus er avgjørende.
– I samarbeid med andre aktører i markedet utvikler vi nye måter innen innsamling og salg av tøy. Vi er med i Nordisk råd, og vi samarbeider med våre søsterbedrifter innenfor Frelsesarmeen i andre europeiske land om eksport av tøy. Innenfor oppfølging av arbeidskraft har vi hele tiden kundefokus enten kunden er Nav eller arbeidstager.
– Når er du aller lykkeligst som Fretex-direktør?
– I fjor fikk 601 personer arbeid gjennom oss. Det har stor verdi når du tenker på hvor stor innvirkning det har på familie og alle rundt vedkommende som fikk jobben. Når jeg selv vet hvor viktig det er å gå på arbeid, det å være synlig og bli usynlig hvis du ikke har arbeid, er dette noe jeg tenker mye på. Men jeg gleder meg også over lønnsomhet. Det forteller meg at vi lykkes og at vi skaper noe sammen. Det trigger veldig.