a123

Velkommen til Fredrikstad korps!

Siden 1889 har Frelsesarmeen vært i Fredrikstad. Frelsesarmeen er et aktivt og levende korps (menighet) i hjertet av byen. Vi er en del av den internasjonale Frelsesarmeen som i dag jobber i 129 land.

”Frelsesarmeen er en internasjonal evangelisk bevegelse og en del av

den universelle kristne kirke.

Budskapet bygger på Bibelen.

Tjenesten er motivert av kjærligheten til Gud.

Oppdraget er å forkynne Jesu Kristi evangelium

og i hans navn møte menneskelige behov uten diskriminering.”

- The Salvation Army International Mission Statement

 

Alle er hjertelig velkommen til Frelsesarmeen i Fredrikstad. Korpset ligger i sentrum, Farmannsgate 8.

Hos oss finner du tilbud om Gudstjenester og andre samlinger og aktiviteter for både små og store. Sammen bygger vi et åpent og inkluderende fellesskap rundt Jesus Kristus - Han som ser og elsker hvert enkelt menneske.

Midtpunktet i uken er søndag. Da samles menigheten for å feire gudstjeneste sammen. Vi deler fellesskap, liv og tro sammen og henter kraft og inspirasjon til hverdagen.

Vi ønsker deg velkommen til våre fellesskap!