a123

Nødhjelp

Ved naturkatastrofer eller andre kriser i utlandet formidler Frelsesarmeen i Norge økonomisk støtte gjennom den internasjonale Frelsesarmeens nødhjelpsapparat. Vårt utbredte nettverk og sterke lokale forankring gjør at vi raskt og effektivt kan yte nødhjelp i de 128 land vi befinner oss i, selv i situasjoner der det kan være vanskelig å nå inn utenfra. Samtidig koordineres og støttes den lokale nødhjelpsresponsen av et erfarent nødhjelpsteam ved Frelsesarmeens internasjonale hovedkvarter i London.

Langsiktig perspektiv

Nødhjelp

Når mennesker rammes av naturkatastrofer eller andre akutte kriser, oppstår det ofte store behov som strekker seg langt utover den tiden som situasjonen er i de internasjonale medienes søkelys. Derfor er det svært viktig med et langsiktig perspektiv på nødhjelpsarbeidet.

Frelsesarmeen er tilstede gjennom både nødhjelpsfasen og gjenoppbyggingsfasen. Vi har i tillegg prosjekter som sikter til å forebygge kriser og forberede lokalsamfunn i utsatte områder på å møte naturkatastrofer.

Slik det ble sagt i forbindelse med en tidligere naturkatastrofe: "vi var der - vi er der - vi blir."

Tilstede - med mer en fysisk hjelp

Mennesker som rammes av katastrofer har behov for mer enn kun fysisk hjelp. Mange har opplevd å miste alt de eier, miste familiemedlemmer eller andre kjære, og miste håp for fremtiden. Som i alle andre situasjoner søker Frelsesarmeen i sitt nødhjelpsarbeid å møte psykiske, åndelige og sosiale behov samtidig som vi yter fysisk bistand.

Samarbeid med andre aktører

Første prioritet ved naturkatastrofer eller andre krisesituasjoner er å sikre at hjelpen kommer raskt frem og at man på en effektiv måte imøtekommer de akutte behovene. For å sikre dette vektlegger Frelsesarmeen samarbeid med andre organisasjoner og aktører. 

Ved katastrofer og nødhjelp tar vi imot støtte til vårt nødhjelpsarbeid på kontonummer 3000.42.00000.