a123

Haiti - Familiesenteret i Port-au-Prince


Haiti ligger i Det karibiske hav på øya Hispanola. Haiti deler Hispanola med Den dominikanske republikk som ligger på vestsiden av øya. Haiti er et land med 80 % arbeidsledighet, bunnløs fattigdom, dyp sosial nød, og på mange måter et ustabilt samfunn med korrupsjon, kriminalitet og dødelige sykdommer og epidemier.

Det bor over 9 millioner mennesker på Haiti. Hovedstaden Port-au-Prince beregnes å ha en befolkning på over 1,2 millioner.

Frelsesarmeen har vært på Haiti siden desember 1950 og er godt utbredt over hele landet med flere korps (menigheter), 49 skoler, helseklinikker og mye sosialt arbeid rettet mot Haitis befolkning.

Frelsesarmeens familiesenter i Port-au-Prince er under oppbygging!

Midt i et slumområde nær sentrum av hovedstaden, har Frelsesarmeen arbeidet i over 60 år bland de aller fattigste. Frelsesarmeen har et eget område hvor bl.a. korpset og en skole ligger. Skolen har plass for 1500 elever og tilbyr skolegang fra barnehage til videregående.

På dette området lå tidligere også barnehjemmet "Lykkens hjem" som var et fadderprosjekt. Gjennom prosjektet ble det gitt støtte til barn som enten bodde på hjemmet eller som bodde hjemme med mottok hjelp gjennom barnehjemmet. Fadderstøtten bidro til å dekke utgifter til bl.a. skolegang, mat, klær, lege/medisin og fritidsaktiviteter.

Haiti - Familiesenteret i Port-au-Prince
Første skoledag

Jordskjelvet som rammet Haiti den 12. januar 2010, ødela det meste av bygningene på Frelsesarmeens område. Barnehjemmet måtte rives, og barna som bodde på hjemmet, flyttet hjem til sine familier/slektninger eller ble plassert i fosterfamilier.

Etter hvert ble det bestemt at barnehjemmet ikke skulle bygges opp igjen. I stedet skal et familiesenter bygges. Senteret skal gi fattige familier hjelp og veiledning, men vil også fortsette med å hjelpe vanskeligstilte barn og ungdommer med bl.a. skolegang. Å få en utdanning gir barna og de unge den beste muligheten til å kunne komme seg ut av fattigdom.

Selve senteret er ennå ikke ferdigbygget, men arbeidet for å hjelpe barn og familier er i gang!