a123

Vårt mål - en rettferdig verden

Vårt mål - en rettferdig verden

En rettferdig verden?

Vi er ca 7 milliarder mennesker på jorden, og vi produserer mat til 10 milliarder. Likevel sulter 1 milliard.

Ifølge en fersk rapport fra Oxfam har verdens 85 rikeste like mye penger som verdens 3,5 milliarder fattigste.

Århundrer etter at menneskeheten tok et oppgjør med slavehandelen blir millioner av mennesker fortsatt utsatt for menneskehandel og lever under slavelignende kår - ofte drevet dit av fattigdom og mangel på andre muligheter. 

Det er tydelig at verden ikke er et rettferdig sted. Frelsesarmeens Seksjon for Misjon og Bistand ønsker å bidra til å gjøre noe med dette. Vårt mål er å arbeide for en mer rettferdig verden, der alle mennesker har muligheten til å leve liv som samsvarer med deres iboende verdi og rettigheter. Og verden beveger seg faktisk stadig fremover!

Hvorfor bryr vi oss?

Frelsesarmeens engasjement for sosial rettferdighet er fundert i den kristne forståelse av ethvert menneskes ukrenkelige, Gudgitte menneskeverd, samt i vår tolkning av Bibelens budskap om nestekjærlighet - og Jesu forbilde.

Bibelen har et stort fokus på sosial rettferdighet og omsorg for fattige og vanskeligstilte. I The Poverty & Justice Bible fremheves over 2000 vers som omhandler fattigdom eller rettferdighet. Frelsesarmeens egne publikasjon Jesus and Justice fremhever hvordan Jesus selv var opptatt av å inkludere de ekskluderte, utfordre urettferdige sosiale normer, og tale de fattiges og undertryktes sak - et eksempel vi er kalt til å etterfølge. 

Engasjementet for sosial rettferdighet har derfor vært en sentral del av Frelsesarmeens arbeid siden begynnelsen i 1865. I 1890 utga Frelsesarmeens grunnlegger William Booth den bestselgende boken I Mørkeste England og Veien Ut, hvor han skisserte en ambisiøs visjon for å gjøre England - og verden - til et mer rettferdig sted. Et av de grunnleggende premissene i boken var at alle mennesker som minimum bør ha tilgang til det datidens drosjehester i London kunne ta for gitt - husrom, mat, og et arbeid for å tjene til livets opphold.

Booths avsluttende bemerkninger kan fortsatt betegne Frelsesarmeens innstilling mer enn 100 år senere:

"Kanskje vil arbeidet overstige våre krefter. Men så lenge dette ikke er bevist, bør det ikke hindre oss i å gjøre et forsøk."

Hvordan engasjere seg?

En mer rettferdig verden er oppnåelig - og alle kan bidra på mange måter:

 

  • Støtt våre bistandsprosjekter

Hjelp utenfra kan være utslagsgivende for at mennesker selv skal klare å arbeide seg ut av fattigdom. Gjennom å støtte våre bistandsprosjekter er du med på å gi mennesker utdanning, bedre helse, og hjelp til selvhjelp. Les mer om vår generelle tilnærming til bistandsarbeid her.

 

  • Bli fadder

Utdanning er en nøkkel til en bedre fremtid. Gjennom Frelsesarmeens fadderordning kan du bidra til å gi langsiktig støtte til barn tilknyttet våre skoler og institusjoner - og dermed være med på å skape håp og muligheter.

 

  • Handle på Others og kjøp andre rettferdige varer

Others er Frelsesarmeens eget konsept for handel som fremmer håp, og skaper arbeidsplasser for kvinner som ellers ville hatt svært få muligheter. Varer merket med "Fairtrade"-merket sikrer produsentene en rettferdig pris for det de har produsert. Gjennom våre handlevaner kan vi alle være med på å utgjøre en forskjell.

 

  • Vær bevisst din egen livsstil og forbruk

I Norge kastes ca en fjerdedel av all maten som kjøpes, og hvis hele verden skulle hatt nordmenns energiforbruk ville det vært nødvendig med minst tre jordkloder i det lange løp. Små endringer i livsstil og forbruk kan til sammen utgjøre en stor forskjell - og frigjøre mye midler som kan brukes til gode formål.

 

  • Bruk din stemme!

Alle har en stemme. Lær mer, engasjer deg, og bruk din stemme for å utrette en forskjell. Nedenfor har vi samlet noen lenker til ressurser der du kan både lære mer, og engasjere deg.

 

Vårt mål - en rettferdig verden

Vårt mål - en rettferdig verden

 Vårt mål - en rettferdig verden

Vårt mål - en rettferdig verden